Lerende organisatie 3.0

De Lerende Organisatie 3.0

Het concept "Lerende Organisatie" is in 1990 geïntroduceerd door Peter Senge in zijn boek "De vijfde discipline". Lerende organisaties zijn de organisaties die leden of medewerkers in staat stellen zich aan te passen aan voortdurend veranderende omgevingen door scholing, ontwikkeling en het stimuleren van initiatief. 

Total Respect Management is een manier om op een gestructureerde manier om tot een lerende organisatie te komen. Leiderschap, (Risico)management en Continu verbeteren, zorgen zo voor excellente organisaties. TR³M heeft bovendien aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Module 1


Mentale modellen zijn de bouwstenen van socio-technische systemen, zoals teams, bedrijven of andere soorten organisaties. 

Mentale modellen bepalen hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze gebeurtenissen, problemen, relaties, .... zien en ervaren.

Het vermogen om je bewust te zijn van mentale modellen en te weten waarom en hoe ze te veranderen, is een eerste sleutel om een lerende organisatie te worden.

Module 2


Wanneer dingen voortdurend veranderen, is het moeilijk om een stabiele koers aan te houden. Om goede resultaten te behalen is het echter noodzakelijk om op koers te blijven. Daarom is een tweede sleutel om een lerende organisatie te worden en in staat te zijn om de golven van verandering te berijden, het leiderschaps-proces onder de knie te krijgen en in staat te zijn om de mentale modellen en doelstellingen te genereren die nodig zijn om om te gaan met de VUCA-wereld waarin we leven.

Module 3


31000 is de internationale norm op het gebied van risicomanagement. Wij bij BYAZ zijn ervan overtuigd dat alle management in essentie risicomanagement is.

Wij geloven ten diepste dat ISO 31000 een fundamentele reeks mentale modellen en processen biedt om het management te verbeteren en duurzame veiligheid en prestaties te bereiken in elke organisatie, ongeacht de grootte of sector.

Elke module van deze serie brengt je dichter bij je dromen!