Opleiding, Coaching & Advies

ISO 31000 - Systeemdenken - Leadership - Team AlignmentAanbod

ISO 31000


ISO 31000 is een "best practice" in het managen van "het effect van onzekerheid op doelstellingen".

Alsdusdanig is het een management "best practice". Deze standaard is een document van minder dan 20 pagina's met essentiële informatie. Het bevat een aantal fundamentele principes, een proces en een framework waarmee dit proces in organisaties kan geïmplementeerd worden.

ISO 31000


ISO 31000 is een overkoepelende management standaard, waarmee organisaties van eender welke grootte of sector kunnen leren hoe ze het best met onzekerheid en het effect daarvan op doelstellingen, kunnen omgaan.

Systeemdenken


Systeemdenken is een wetenschappelijke benadering die tracht overzicht van het geheel te behouden en van daaruit te werken. Men beschouwt het gedrag van een systeem (bijvoorbeeld een organisatie) niet als een simpele keten van oorzaak-gevolg relaties, maar als het samenspel van met elkaar interagerende deelsystemen, waarbij terugkoppeling een belangrijke rol speelt.

Systeemdenken


Systeemdenken is een denkwijze die je inzicht biedt in hoe mensen en organisaties handelen, plannen en organiseren. Systemen zijn overal aanwezig. Deze systemen leren zien en leren beïnvloeden is een noodzakelijke vaardigheid voor elke manager en leidinggevende.

Team Alignment 


Het begrip alignment betekent in het Nederlands het op één lijn brengen van verschillende zaken. In organisationele zin slaat dit op het op één lijn brengen van ideeën en acties (van teams en individu's) om tot goede verstandhouding en relaties te komen, waardoor een bedrijfscultuur versterkt kan worden en acties tot betere resultaten leiden.

Team Alignment


De neuzen in dezelfde richting zetten is een gekende uitdrukking die net zoals de uitdrukking dat iedereen aan hetzelfde zeel moet trekken, aangeeft dat je als team voor eenzelfde doel gaat en daarbij alle inspanningen in overleg en in ondersteuning van elkaar inzet.

Zo vermijd je interne conflicten en gaan inspanningen niet verloren.

Het BYAZ aanbod bestaat uit diverse, bij elkaar aansluitende onderwerpen, die er allemaal op gericht zijn om de veiligheid en prestaties van individuen, teams en organisaties te verbeteren.

Zo bestaat een eerste deel uit diverse opleidingen en trainingen (voor individu of groep) op het vlak van Systeemdenken, Leiderschap en ISO 31000, gericht op inzicht in situaties, communicatie, kiezen van opties, beslissen, het uitvoeren van een strategie en continu verbeteren.

Een tweede deel bestaat uit diverse team-coaching formules, gericht op het aligneren van teams met specifieke team-doelstellingen of bedoeld voor het aanpakken van specifieke uitdagingen. 

Een derde deel bestaat uit advies en opvolging van organisaties die met de opgedane kennis en ervaring zich verder willen ontwikkelen tot een duurzame excellente organisatie.

Testimonials

Peter is een goede opleider met veel oog voor ieder individu in de groep. Vooral in de functie als groepsmotivator speelde hij een performance rol voor onze organisatie Open Bedrijvendag.


Yves Lejaeghere

Peter faciliteerde ons in het naar boven halen van uiteenlopende visie - missie - ambitie ideeën en het helder formuleren ervan. Hij begrijpt de kunst om een team op één lijn te brengen en er een geweldig resultaat van te maken dat een baken vormt voor de komende jaren.


Erik Lauwers

Peter is een expert in het toepassen van systeemdenken in elke uitdagende situatie; zowel in zakelijke contexten als in - over het algemeen gesproken - sociale contexten. Hij heeft een zesde zintuig om de parameters, hun relaties en de hefbomen te identificeren die spelen in complexe systemen, zoals organisaties (maar ook andere systemen).

Ik zou Peter echt aanraden om managers en leiders in staat te stellen om - nog sneller en nog nauwkeuriger - de echte oorzaken van systemische problemen te begrijpen en hoe ze hiervoor duurzame oplossingen kunnen vinden.


Jean Vercruysse

Geplande Evenementen

25-26 Mei 2023

Risk-!n Conferentie

(Spreker)

 

Peter Blokland zal op 26 Mei 2023 als spreker optreden tijdens de 5e Risk-!n conferentie, die doorgaat te Zürich, Zwitserland. Hij zal er zijn idee geven over de term "risicomanager" en hoe dit risicomanagement in de weg staat.

Zürich Marriott Hotel

Neumühlequai 42

8006 Zürich

Switzerland

25 - 26 Mei 2023

2023

Online cursussen

ISO 31000

 

BYAZ organiseert online cursussen ISO 31000 op jouw maat!

Online / In-house

Op een moment dat het jou past

2023

Online cursussen

Systeemdenken

 

BYAZ organiseert online cursussen systeemdenken op jouw maat!

Online / In-house

Op een moment dat jou past